OFERTA

Angielski dla dzieci – wiek 3-6 lat: 

Kurs Funky Monkey – to rewelacyjny program nauczania języka angielskiego angażujący najmłodsze dzieci. Nauczyciel mówi tylko w języku angielski. Kurs ten wprowadza dziecko w świat języka angielskiego wszystkimi zmysłami (wzrok słuch węch). Dziecko uczy się śpiewając, poprzez karty obrazkowe, memory, dzięki czemu dziecko szybko przyswaja słownictwa.

 

Kurs Funky Monkey 2 + Gotowanie i majsterkowanie- to rewelacyjny program nauczania języka angielskiego angażujący najmłodsze dzieci. Nauczyciel mówi tylko w języku angielski. Kurs ten wprowadza dziecko w świat języka angielskiego wszystkimi zmysłami (wzrok słuch węch). Dziecko uczy się śpiewając, poprzez karty obrazkowe, memory, dzięki czemu dziecko szybko przyswaja słownictwa, wykonując różne zadania i czynności.

 

Angielski dla dzieci – wiek 7-10 lat:

Young Learners  7 lat

English Adventure 8 lat

Back Pack 3, 4 – wiek 9 – 10 lat

Celem kursu jest rozwijanie umiejętności mówienia, czytania oraz pisania. Podczas poszczególnych kursów uczeń nabywa umiejętności komunikowania się w język obcym. Program składa się z trzech poziomów: na pierwszym poziomie główny nacisk położony jest na umiejętność rozumienia ze słuchu oraz słownictwo. Drugi poziom to koncentracja na komunikacji i rozwijanie umiejętności mówienia. Trzeci poziom to rozwijanie umiejętności mówienia i czytania w języku obcym, oraz intensywna nauka słownictwa.

 

Discovery English – wiek 11 – 12 lat

Program stworzony dla dzieci z klas IV-VI, gdzie na pierwszym poziomie nauki główny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania. Podczas nauki na drugim poziomie dzieci wprowadzane są w świat gramatyki, testów oraz mają możliwość zdawania egzaminów Cambridge na poziomie YLE. Poziom trzeci to skupienie się na w miarę swobodnej komunikacji, rozwijaniu umiejętności komunikatywnego pisania oraz bardziej zaawansowanego słownictwa i struktur gramatycznych.

 

Gold Experience – wiek powyżej 12 lat  

Kurs przeznaczony dla młodzieży, który osiągnęła wysoki poziom zaawansowania. Kurs kładzie nacisk na komunikację, rozwijanie struktur gramatycznych oraz wprowadza słownictwo o bardzo wysokim poziomie zaawansowania. Program przygotowuje uczniów do egzaminów Cambridge od poziomu PET do FCE. Kurs podoba się uczestnikom ze względu na jego nowoczesny charakter związany z tematyką technologii i rozwiązań cyfrowych. Doskonalą swoje umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania

 

 

Grupa FCE/ Matura rozszerzona

Kurs przygotowujący do egzaminy maturalnego. Uczniowie, przygotowują się do egzaminu ustnego oraz pisemnego na poziomie rozszerzonym. Nauka prowadzana jest z wykorzystaniem struktur egzaminy FCE.